...

АНГРЕНАЖЕН И ПИСТОВ РЕМЪК

Ангренажния ремък осигурява синхронизация между разпределителния и коляновия вал. Тя трябва да бъде абсолютно точна. Като зъбно колело зъбите на ангренажния ремък лягат по профила на зъбния барабан. Разпределителния вал активира клапаните, докато буталата на двигателя посредством мотовилка задвижват коляновия вал. Тази схема осигурява синхронизирано задвижване, като разпределителния и коляновия вал имат пропорционална постоянна скорост на въртене. В съвременните двигатели ангренажния ремък често се използва и за задвижване на други компоненти като водна или инжекционна помпа. Задължително при смяната на ангренажен ремък трябва да се прегледат за износвания и евентуално да се сменят съпътстващите го обтяжни и паразитни ролки.

Обтяжните и паразитни ролки имат строеж на лагер. Вътрешността им се състои от метални сачми, които се движат по вграден канал, като по този начин се осигурява неговото равномерно движение. Те също са подложени на големи натоварвания затова е препоръчително да ги сменяте заедно с ангренажа.

Ангренажният ремък и прилежащите му ролки имат живот равен на 50 000 до 150 000км. за различните видове двигатели. Преди смяна се запознайте с интервалите за смяна изисквани от производителя на автомобила и ги следете стриктно. Ангренажния ремък най-често се къса в следствие на прекомерното си износване или в следствие на блокирала ролка. Това може да доведе до повреда по клапаните, буталата и други компоненти или направо до основен ремонт.

Пистовият ремък, обикновено отговаря за работата на алтернатора, сервото и климатика. Ако се скъса последствия за двигателя няма да има, но пък ще спре да работи сервото на волана и колата ще стане трудна за управление. Ще спре и зареждането на акумулатора, който отговаря за функцията на всички електронни и електрически устройства в автомобила. Когато сменяте ангренажният ремък е препоръчително да смените и пистовия или поне да го проверите за износване.

Подхождайте внимателно при избора на ангренажен ремък и ролки, защото това са елементи, от които в огромна степен зависи безпроблемната работа на двигателя.

Ако закупувате употребяван автомобил, смяната на ангренажният ремък и ролки е просто задължителна, защото никога неможе да имате гаранция, кога точно и на какви километри е била тяхната последна смяна.

Някой двигатели вместо ангренажен ремък разполагат с ангренажна верига. Тя изпълнява същите функции но е метална, по-здрава и с далеч по-голям ресурс. Все пак имайте в предвид, че с течение на времето и изминатите километри тя се разтяга и износва. Индикатор за прекомерното износване на веригата е лекото почукване и пращене, показващо, че автоматичният обтегач е достигнал крайното си положение и е настъпил моментът за смяна. Това обикновено може да се случи след минимум 250 – 300 000км.

При някой автомобили със смяната на ангренажен ремък се налага и смяната на водна помпа или други елементи препоръчани от производителя, с което трябва винаги да се съобразите.

При някой автомобили трябва регулярно да се обслужват и скоростните кутии, раздатки, хидравлична система и други елементи. Запознайте се какви са изискванията на производителя конкретно за вашият автомобил.

Регулярната инспекция и обслужване на двигателя са изключително важни за неговото “здраве”. Подхождайте към това с внимание, доверявайте се на изпитани сервизи и закупувайте качествени консумативи.

Източник: http://www.autoreview.bg/

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.