...

Избор на подходящо двигателно масло

Избор на подходящо двигателно маслоИзборът на подходящо масло преди всичко се състои в правилното разчитане на препоръката на съответния производител на автомобила, в сервизната документация. Всяко съоръжение има своята препоръка за необходимите изисквания, които моторното масло трябва да покрие, за да може да бъде вложено в разглеждания двигател.

Важно е да отбележим, че производителят на маслото не дефинира пробег, а евентуално го покрива или не в зависимост от стандартите и одобренията на които маслото отговаря- т.е неговите параметри. Условията на експлоатация и техническото състояние на транспортната единица също имат своето значение. Най-общо казано изборът на подходящото двигателно масло се състои в експлоатационни и вискозитетни изисквания.

Маслата могат да се разделят на масла с минерален, синтетичен или полусинтетичен произход. Минералните масла се получават при преработка на нефта. Синтетичните масла се получават в процес в който минералното масло се заменя със синтетика в специален процес на обработка. Полусинтетичните масла са смес межу синтетичните и минерални масла. Осигуряват добър компромис между цена и качество.

Предимства на синтетичните масла:

 • добри екологични показатели
 • по-бавно стареене на маслото
 • намалено износване в резултат на по-здрав маслен филм
 • по-добри вискозитетни характеристики
 • по-добри показатели при високи температури на работа на двигателя

почти липсва нагарообразуване

Експлоатационно ниво на двигателното масло

Експлоатационно ниво – това е техническото изискване, на което маслото трябва да отговаря или да надхвърля, за да има оптимално поведение в агрегата. Ако избраното ниво е по-ниско от предписаното, износването ще е по-голямо и пакетите добавки в съответната рецептура няма да защитават многопосочно дадения двигател. Експлоатационното ниво се определя съгласно спецификации, най-масови от които са: API (Американски Петролен Институт) и АСЕА (Асоциация на Производителите на Европейски Автомобили).

API

Тип двигател:

C – Дизел
S – Бензин
Натоварване: A, B, C, D, E, F……

Тип двигател Първи клас По-нови класове /година/
Бензин API SA API SF(’80), SG(’89), SH(’92), SJ(’96), SI(’02), SM(’06)
Дизел API CA API CF-4(’90), CG-4(’95), CH-4(’98), CI-4(’02), CJ-4(’06)

АСЕА

Тип двигател:

 • А – Бензин
 • В – Леко натоварен дизел
 • С – Съвместими с PF и TWC
 • DPF – дизелов партикулярен филтър
 • ТWC – трипътен катализатор
 • Е – Тежко натоварен дизел
 • Натоварване: 1, 2, 3, ……
 • Година на въвеждане: 96, 98, 04…..07, ……..

Съществуващи експлотационни нива:

 • Клас (А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5) за леки и лекотоварни, бензинови и дизелови двигатели.
 • Клас С, (С1, С2, С3, С4) масла с ниско съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел – за бъдещи двигатели в това число леки и лекотоварни.
 • Клас Е, (Е1-96, Е2-96……….Е5-99, Е6, Е7) масла за дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили, автобуси, трактори, строителна техника и др.

Вискозитетен клас на двигателното масло

 • Вискозитетен клас – представлява абревиатура която носи информация при всесезонните масла за нискотемпературната течливост, кинематичен вискозитет и др. и е със следното тълкуване:
 • Летни масла: SAE 20, SAE 30…..SAE 50,SAE 60;
 • Зимни масла: 0W, 5W, 10W….. 20W;
 • SAE – Съюз на автомобилните инженери
 • W– winter (зимa)

Всесезонни масла: 0W-30, ..5W-40, 10W-40, 15W-50, ….

Всесезонните масла имат двойно означение от този вид, като числото преди знака W дава указания за нискотемпературните свойства на маслото. Колкото е по-малко това число, толкова по-подвижно е маслото при ниски температури и е по-лесно стартирането на двигателя. Числото след знака W дава указание за вискозитета на маслото при 100 градуса.

Спазването на изискванията на производителя ни гарантира безпроблемна работа на този агрегат в рамките на неговата експлоатация.

Много погрешно е да се избира масло по цвят или само търговска марка и вискозитет например 10W-40. Тази абревиатура в конкретния случай показва течливост на маслото, но по нея не винаги може да се съди за типа на маслото- синтетика, полусинтетика или минерално масло. Последното е състав на маслото.

Масла за бензинови двигатели

 • SL  За всички съвременни автомобили. Въведен 2001.
 • SJ  За всички съвременни автомобили произведени преди 2001.
 • SH  За двигатели произведени преди 1996
 • SG  За двигатели произведени преди1993
 • SF  За двигатели произведени преди 1988
 • SE  За двигатели произведени преди 1979
 • SD За двигатели произведени преди 1971
 • SC За двигатели произведени преди 1967
 • SB   Да се използва само по специална препоръка от производителя.
 • SA  Да се използва само по специална преподъка от производителя. Масла за дизелови двигатели
 • CI-4 – Въведен през 2002 за бързооборотни 4-тактови двигатели. Подходящ за двигатели с рециркулация на изгорелите газове (EGR). Подходящи при използване на гориво с ниско съдържание на сяра (до 0,5%, каквото е от няколко години в Германия). Може да замества CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4, когато последните са препоръчани от производителя.
 • CH-4 – Въведен през 1998 за бързооборотни 4-тактови двигатели. Подходящи при използване на гориво с ниско съдържание на сяра (до 0,5%). Може да замества CD, CE, CF-4 и CG-4, когато последните са препоръчани от производителя.
 • CG-4 – Въведен през 1995 за бързооборотни силнонатоварени 4-тактови двигатели.СН-4 маслата са особено подходящи при исползване на гориво със ниско съдържание на сяра (до 0,5%). Изисква се за двигатели покриващи стандартите за изгорели газове от 1994. Може да замества CD, CE и CF-4, когато последните са препоръчани от производителя.
 • CF-4 – Въведен през 1990 за бързооборотни 4-тактови двигатели с турбо- и атмосферно- пълнене. Може да се използва вместо CD и CE маслата.
 • CF-2 – Въведен през 1994 силно натоварени двутактови двигатели. Може да се използва вместо CD-II.
 • CF – Въведен през 1994 за офроуд, индиректно-впръскващи и други дизели, вкл. и такива използващи гориво с над 0,5% сяра (каквото е в България). Може да се използва вместo
 • CE – Въведен през 1987 за бързооборотни 4-тактови двигатели с турбо- и атмосферно- пълнене. Може да се използва вместо CC и CD маслата.
 • CD-II – Въведен 1987 за двутактови двигатели.
 • CD – Въведен 1955 за определени атмосферни и турбо двигатели.
 • CC – Въведен 1961 за всички дизели.
 • CB – Въведен 1949 за средно натоварени двигатели.
 • CA – Въведен 1940 за леко натоварени двигатели.

 

Може да разгледате предлаганото от нас Автомобилно масло

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.