Нови водачи – мерки за безопасно участие в движението по пътищата

Нови водачи

Мерки за безопасно участие в движението по пътищата

(проучване на опита в други страни)

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФРЕНСКИЯ МОДЕЛ НА ШОФИРАНЕ С ПРИДРУЖИТЕЛ

Ранното обучение за управление на МПС замени наименованието „шофиране с придружител“, използвано от 2009 г. Това устройство е предвидено в чл. R.211-5 от кодекса за движение по пътищата; министерско постановление за прилагането му от 22 декември 2009 г., изменено през 2014 г. и 2015 г.
Шофирането с придружител беше въведено във Франция през 1987 г. Първоначално механизмът е прилаган върху определени територии от страната на експериментална основа, като през 1988 г. обхваща цялата страна. По това време големият брой смъртни случаи по пътищата продължава (11 500 загинали през 1988 г.) и държавните власти търсят нови начини на действие, за да предотвратят рисковото шофиране и предварително да обучат младите шофьори. Предложеният механизъм мигновено придобива успех, който не спада през годините. От създаването на механизма „шофиране с придружител“ се извършват две законодателни реформи за изменение на първоначалния текст:
– Първата е през 2009 г. и се отнася до статута на лицата придружители и изискването за пробег на точно определен брой километри през периода на „шофиране с придружител“.
– Втората и по-важна реформа датира от 2014 г. и се отнася до намаляване на минималната възраст за шофиране с придружител във Франция (в сила от 02 ноември 2014 г. след издаването на решение от 31 октомври 2014 г., публикувано в Държавен вестник на 01 ноември 2014 г.).
Съществуват три учебни формата, един от които е шофирането с придружител:
• Ранно обучение за управление на МПС, което може да се практикува от 15-годишна възраст;
• Шофиране под надзор, което може да се провежда при навършване на 18-годишна възраст;
• Шофиране, организирано за ученици, подготвящи се за автомобилния бизнес (Удостоверение за професионално обучение и професионален зрелостен изпит).
След първоначалното обучение за управление на МПС тези три формата позволяват придобиването на увереност и опит зад волана, под наблюдението на придружител, във  възможно най-различни пътни условия преди преминаването на практическите изпити и придобиването на свидетелство за управление на МПС и на самостоятелност.

I – Ранно обучение за управление на МПС

Бъдещият водач може да избере да се научи да шофира на 15-годишна възраст (реформата от 2014 г.), но с придружител при шофирането. През 2011 г. са издадени 190 628 свидетелства за управление, категория B по модела ранно обучение за управление на МПС.
Към днешна дата и след повече от 20 години съществуване този начин на обучение е последвано от 24 % от кандидат-шофьорите (цифра, която тенденциозно нараства), като бива доказано, че „в дългосрочен план“ с него се намалява значително броят на ПТП сред начинаещите шофьори и се регистрира по-висок процент на успеваемост на изпита.

За какво става въпрос?
Шофирането с придружител позволява на водача след преминаване на първоначално обучение в автоучилище да  придобие опит и самоувереност зад волана под наблюдението на придружаващото го лице във  възможно най-различни условия на движение преди преминаването на практическите изпити и придобиването на свидетелство за управление на МПС и на автономност.

От кой момент става записването?
За записване в ранното обучение за управление на МПС е необходимо:
• Навършването на 15-годишна възраст;
• Наличието на съгласие от законенния представител и от застрахователя на автомобила;
• Притежаване на училищно удостоверение за пътна безопасност на ниво 2 (колеж), преминато в клас 3 (на 14-15-годишна възраст) или на удостоверение за пътна безопасност.

Какви са предимствата?
• Придобиване на шофьорски опит. Придобиване на увереност за преминаване на практическата част от изпита, а също и като бъдещ водач.
• По-голям процент на успеваемост при преминаване на изпита за придобиване на СУМПС със 75.5 % успех срещу 54,1 % издържали го по традиционния начин.
• Намален изпитателен период за кандидатите за ранно обучение: новите получатели на СУМПС в действителност разполагат с първоначален капитал от 6 точки към свидетелството си. За да получат 12 точки, те трябва да изчакат 3 години, в които да не извършват нарушение, ако са преминали традиционния начин на обучение на правоспособност, и само 2 години, ако са преминали по системата за шофиране с придружител.

Първоначално обучение в шофьорските училища/автошколи
Преди да може да шофира с придружител, лицето следва да премине първоначално обучение, включващо:
• Предварителна оценка за един час;
• Теоретично обучение по въпросите за пътната безопасност, позволяващо подготовка за общия теоретичен изпит, наречен изпит за познаване на правилата за движение по пътищата („код“);
• Практическо обучение (курс по управление на МПС), чиято продължителност не може да бъде по-малко от 20 часа.
Веднъж след успешното преминаване на теоретичния изпит и когато нивото на управление на МПС е оценено от обучителя като задоволително след минимум 20 часа кормуване (или още повече, ако преподавателят сметне за необходимо) от задължителното първоначално обучение, младежът може да започне да шофира с придружител. Инструкторът му издава удостоверение за преминато първоначално обучение. То доказва, че обучаемият е достигнал необходимото и задължително ниво, за да започне да шофира с придружител, включващо:
• Контрол над превозното средство при бавно или умерено темпо на движение, при слаб трафик или липса на такъв,
• Избор на позиция на пътното платно, преминаване през кръстовище или смяна на посока,
• Управление при нормални условия на пътя и в градски райони,
• Познаване на ситуациите, представляващи особени затруднения.
Удостоверението се дава на обучаемия и се вписва в обучителната му книжка. То се предоставя също и на застрахователната компания на кандидат-шофьора, тъй заедно със застраховката те са задължителни за започване на шофирането с придружител.

Кой може да бъде придружител?
За да бъде едно лице придружител, е необходимо:
• Да е притежател на СУМПС, категория B от поне 5 години без прекъсване;
• Да е получил съгласието на своя застраховател;
• Да не е осъждано за определени престъпления (непредумишлени убийства или наранявания, шофиране след употреба на алкохол, бягство от мястото на настъпване на ПТП…) ;
• Да бъде упоменато в договора, подписан с автошколата;
• Да участва в оценяването на последния етап от първоначалното обучение на кандидат-шофьора.
За обучаемия е възможно да има няколко придружители, включително и извън семейния кръг.

Протичане на фазата шофиране с придружител
• Задължително е провеждането на предварителна педагогическа среща с придружителя с минимална продължителност от два часа (реформата от 2009 г.). Кандидатът за първи път се озовава в присъствието на инструктора и придружителя. Последният се възползва от възможността да даде съвети и информация, направени от учителя по шофиране, за да осигури приемственост в обучението.
• Шофирането с придружител се извършва за минимален период от една година. През този период водачът трябва да измине минимум 3 000 км под надзора и ръководството на придружителя.
• Проследяването се осъществява от автошколата под формата на две задължителни педагогически срещи с обучаемия, едната – между 6 и 8 месец от шофирането (и при изминаване на приблизително 1 000 км), а другата – при изминаването на 3 000 км.
Именно по време на втората педагогическа среща обучаващият решава дали кандидатът е готов да премине практическия изпит за придобиване на СУМПС при навършване на 18 години, ако е покрил изискванията за пробег в километри и за продължителност на шофирането с придружител.

Шест технически правила, които следва да се спазват
1. Използване на превозно средство с две странични огледала и с обозначителен знак „шофиране с придружител“ на задната част на автомобила.
2. Спазване на правилата от кодекса за движение по пътищата и по-специално, скоростните ограничения за начинаещи шофьори *
3. Изминаване на 3 000 км по възможно най-различни пътища и активно участие в педагогическите срещи на автоучилището.
4. По време на шофирането с придружител винаги да се носи книжката за обучение и документът за удължената и разширена застрахователна гаранция. И двата документа имат доказателствена стойност в случай на контрол от страна на полицейските органи.
5. Подробно да се опише в книжката за обучение всеки извършен пробег (брой километри, вид на пътя, възможни трудности…), за да може да се разговаря с обучителя. Книжката позволява на обучаемия да познава целите на своето обучение и да проследява своя напредък.
6. Да не се пресичат френските териториални граници.
—–
* 110 км/ч. по магистралите, където  ограничението е до 130 км/ч; 100 км/ч по пътища, разделени от средна лента и на магистрални участъци с ограничение до 110 км/ч.; 80 км/ч. по останалите пътища; 50 км/ч. в градските райони.

Допълнение

В рамките на ранното обучение за управление на МПС предлаганите на клиентите планове от автошколите трябва задължително да уточняват:
• Предварителната педагогическа среща с придружителя и инструктора от шофьорското училище с минимална продължителност от два часа.
• Двете задължителни педагогически срещи с придружителя и инструктора.
• Теоретичното обучение: подготовка и явяване на изпита за познаване на правилата за движение по пътищата.
Практическо обучение: пакет от минимум 20 часа и явяване на изпит за получаване на СУМПС.

II – Шофиране под надзор

Кандидат на 18 и повече години, записан в школа по кормуване, ще има възможност да допълни първоначалното си обучение с фаза „шофиране с придружител“, позволяваща му придобиване на допълнителен опит, за да може след това да премине практическия изпит при обективни условия. Това е „шофирането под надзор“, което е по-гъвкаво от ранното обучение за управление на МПС.
Както за шофирането с придружител от 16 годишна възраст, кандидатът на 18 и повече години трябва предварително да е издържал успешно изпита за познаване на правилата за движение и да е преминал най-малко 20 часа управление в автошколата. Обучаващият е този, който дава право на лицето да избере тази възможност в зависимост от степента на управление на превозното средство, уменията и поведението, които е наблюдавал у кандидата.

За кого е предназначено управлението на МПС под надзор?
Този формат се отнася за кандидати на 18 и повече години, които желаят да придобият опит в шофирането преди преминаване на изпит за придобиване на СУМПС или след провал на практическия изпит.

Протичане-Това обучение се извършва с придружител на борда на превозното средство в продължение на най-малко 3 месеца и пробег от минимум 1 000 км (срещу 1 година и 3 000 км за ранното обучение за управление на автомобил,  което прави новата формула по-привлекателна).
Предвидени са две срещи: една предварителна, преди започване на шофирането с придружител и една педагогическа среща по време на обучението.
Внимание: противно на ранното обучение за управление на автомобил тази формула не позволява намаляване на продължителността на изпитателния срок. Начинаещите собственици на шофьорска книжка разполагат със 6 точки и трябва да изчакат три години без нарушения преди да придобият 12 точки.

Предимства за кандидата
• Придобиване на повече опит и увереност зад волана преди преминаване на практическия изпит.
• Подобряване на своите умения с минимални средства, очаквайки преминаването на изпита, особено за неиздържалите практическия изпит.

Добре е да се знаят основните правила.

След първоначалното обучение кандидатът трябва:
1. Да е получил предварително писмено съгласие на застрахователната компания за удължаване и разширяване на гаранцията, необходима за управление на използваното превозно средство или средства през бъдещата фаза на шофирането под надзор. Съгласието уточнява името или имената на придружителите, оправомощени от застрахователната компания да изпълняват тази функция. То е приложено към договора за обучение на кандидат-водача, уточняващ задълженията, свързани с функцията придружител и специфичните условия на управлението под надзор или допълване на договора за обучение, ако изборът за шофиране под надзор е направен след сключването на договора.
2. Да е получил сертификат за преминато първоначално обучение. Един екземпляр се предоставя на застрахователната компания от подписалия договора за обучение.
След провал на практическия изпит за свидетелство за управление, кандидатът трябва:
1. Да е получил предварително писмено съгласие от застрахователната компания.
2. Да е получил разрешение за шофиране под формата на „шофиране под надзор“. От момента на издаването му, екземпляр бива предаден на застрахователното дружество от подписалия договора за обучение.

III – Професионално обучение за ученици, подготвящи се за автомобилния бизнес

Принцип
Този вид обучение е предназначено за младежи, подготвящи професионални дипломи в институции на националното образование, които им осигуряват работни места в областта на транспортния бизнес (професионален зрелостен изпит,  сертификат за професионални умения като превозвач на стоки).
Тази нова формула, достъпна от 16 годишна възраст, се реализира по време на обучението в училище и е със средна продължителност от две години. В тази сфера, ученикът преминава изпитите за познаване на правилата за движение по пътищата и този за управление, категория B преди своето пълнолетие в рамките на професионалното си обучение. Ученикът получава своето СУМПС, равностойно на неговата диплома. Въпреки това, по време на професионалното си обучение, той не може да практикува шофиране с придружител.
От 2010 г. след успешно преминаване на теоретичния и практически изпити, той може, след съгласието на директора на училището, да шофира с придружител по свой избор до издаване на неговото свидетелство за управление.

Предимства за кандидата
Тази формула дава възможност на учениците, успешно преминали изпитите си за СУМПС, да поддържат и подобряват нивото си на умения и опит до получаване на шофьорската книжка на 18 г.

IV – Обучение за „шофиране с придружител“ и автомобилна застраховка

Шофирането с придружител е възможно само, ако застраховката на използваното превозно средство има удължена и разширена гаранция. Собствениците на автомобили трябва да поискат тяхното застраховане при записването им в автошколата. Удължаването на гаранцията се извършва без доплащане.
Получаването на удостоверение за преминато първоначално обучение е задължително, за да може лицето да бъде оправомощено да шофира със своя придружител.
Застрахователят може да откаже гаранцията, ако придружителя е бил осъждан за някои пътни нарушения (непредумишлено убийство и нараняване, шофиране под въздействието на алкохол, бягство от мястото на настъпване на ПТП, отказ да се подчини на заповед да спре, шофиране с временно отнета или анулирана шофьорска книжка).
В случай на инцидент във фазата на обучение, застрахованият продължава да носи отговорност за част от щетите поради приспадането му в категорията „начинаещ шофьор“, обичайно за застрахователните договори.
Това приспадане може да се прилага към гаранцията за нанесени щети на трети лица (гаранция за гражданска отговорност), както и за гаранциите за щети, причинени на превозното средство на застрахованото лице  (гаранции за щетите при всички инциденти или щети при сблъсък).

Автомобилна застраховка на младия водач
Получил удостоверението си за преминат курс „шофиране с придружител“ и шофьорската си книжка, младият водач, избрал ранното обучение за управление на МПС се възползва от пакетните отстъпки, установени за насърчаване на това обучение.
Обикновено прилаганата за млади шофьори застрахователна премия (до 100 % от базовата цена) е наполовина намалена (максимум 50 %).
След първата година от застраховката премията отново се намалява наполовина, ако застрахованият не е отговорен за извършване на ПТП. Тя отпада след две години.
Тези разпоредби не се отнасят за шофирането под надзор и професионалното обучение за управление на МПС. Исканата от начинаещите шофьори премия се прилага за водачи, които се учат да шофират в рамките на тези два формата.

Еманюел  Гравие
Технически съветник
в МВР на Република България

 

***************************************************************

Безспорно с всяка изминала година се изострят сетивата на световната общественост по отношение на пътната безопасност сред младите участници в движението по пътищата, в частност към водачите. Пътният травматизъм е социален проблем от световен мащаб, преодоляването на който е от основните приоритети на водещите политически и социално-икономически международни организации. Особен акцент се поставя върху проблема по време на Европейската конференция на транспортните министри от 2000 г., която завършва с деклариране решимостта на ресорните политически лидери да се намали с 50 % смъртността на пътя за периода от 2000 г. до 2012 г. Конференцията категорично отбелязва, че ключът към приемливите резултати е намаляване на риска сред младите водачи. През 2003 г. Генералната асамблея на ООН оценява влиянието на пътния травматизьм върху социалното здраве като „неприемливо” и закрива сесията с решение за засилване вниманието на организацията и световната общественост върху нарастващия феномен. Десет години преди проблемът да придобие световен отзвук, Европейската икиномическа комисия на ООН предприема мерки за ограничаване и противопоставяне на младежката смъртност по пътищата. От началото на 1990 г. до 2004 г. комисията организира четири международни конференции с различен сюжет в общия контекст на пътната безопасност. Още с тези мероприятия европейските политически лидери поставят отчасти акцент върху необходимостта от незабавни мерки за ограничаване смъртността сред младите участници в движението. Демонстрация на изключителна съпричастност към глобалния проблем е първата Младежка асамблея на ООН, организирането на която е залегнало в резолюцията на Комитета по вътрешен транспорт на ООН от 7 февруари 2006 г. и е проведена в рамките на първата глобална седмица, посветена на пътната безопасност. Младежката асамблея е посветена на пътната безопасност на младите участници в движението по пътищата. Мероприятието е проведено в Женева през пролетта на 2007 г. и е съпроводено от национални кампании по целия свят, ангажиращи световното обществено внимание с проблема за пътната смъртност и травматизъм сред младежта. Асамблеята приема всемирна декларация, призоваваща световната общественост към подобряване нивото на пътната безопасност на младите участници в движението по пътищата.
Не само международните организации се приобщават към каузата. Във Франция президентът Жак Ширак повежда под своя егида общонационална кампания, която консолидира държавните институции в противодействието на пътната инцидентност. Пътният травматизъм се издига до основен приоритет на правителствената програма за управление на страната. Резултатите идват само четири години по-късно, извеждайки Франция от списъка на страните с висок риск на пътна инцидентност. Руският президент – Владимир Путин – следва примера на френския си колега, като поставя акцент в обръщение към нацията за осезаемата необходимост от предприемане на системни мерки за намаляване транспортната инцидентност сред младите (до 24-годишна възраст).
В проследяване на изложението на доклада се среща честата употреба на термина „млад водач”, като е необходимо да се уточни, че той не е обвързан с възрастовите качества на водачите, а с продължителността на водаческия им стаж, т.нар. “нов” водач. В различните страни по света се дават различни дефиниции за нов (млад) водач, но за нормативните стандарти на Република България нов водач е всеки, придобил правоспособност за управление на МПС, но с ненавършен двугодишен водачески стаж.

Call Now Button