...

Сменяйте филтрите навреме

Сменяйте филтрите навремеОсновен консуматив за всеки автомобил е филтърът. Той отстранява замърсяващите елементи от околната среда.

Общото е, че се затруднява работата на двигателя. Затова и смяната на филтрите трябва да е редовна. Иначе колата ще започне да дава проблеми.

Пропуснем ли да подменим горивния филтър, горивото започва да постъпва непочистено, а това влошава горенето. Двигателят рязко намаля своята ефективност, повишава се разходът на бензин, дизел, пропан-бутан или метан.

В пълна сила това важи за родните условия, защото твърде често ни пробутват недотам качествени горива. Именно горивният филтър е бариерата, която не трябва да пропуснем да поставим.

Не по-малко важни са останалите филтри в колата: маслен, въздушен, хидравличен и поленов. Всеки от тях предпазва от нещо и ако не е „активен”, рисковете са за наша сметка.

Смазващата функция на маслото се дължи на чистотата му. До определени граници на замърсяване то така или иначе върши работа, но всяка частица, която го замърсява неминуемо влошава качеството му. Страдат всички движещи се детайли в колата. Маслото забавя „стареенето” на колата – ограничава износването на мотора, на буталата, на цилиндрите.

Оставим ли маслото онечистено, ефективността му е ниска и колата бързо започва да дава проблеми. Затова е нужно да не забравяме, че масленият филтър улавя частиците, които идват или отиват от/към двигателя. Обикновено те имат корозивно действие – маслените филтри се сменят доста по-често и винаги с наливането на ново масло.

Пречистването на въздуха е дело на друг филтър. „Бял дроб” на всеки автомобил е въздушният филтър. Отново първи пострадал при проблем с този „орган” е двигателят – той просто не може да „диша” както трябва ако постъпва замърсен въздух.

Абразивни и корозивни частици постъпват през замърсения филтър и бързо разбираме, че сме забравили да го сменим. Добре е да следим в каква среда работи колата и по-често да слагаме нов въздушен филтър ако я караме в по-замърсен въздух.

Поленовите филтри са част от климатичната система. Те предпазват както уреда, така и самите нас, защото спират нездравословни частици от въздуха да влязат в купето и да бъдат вдишани. Прашинки и дори бактерии остават по поленовите филтри. Те спират и появата на лоша миризма в колата.

Хидравличният филтързабавя замърсяването на едноименната система. Обикновено в тях попадат метални частици, които са паднали при триене в хидравличната система. Без тях се стига до дефектиране на хидравликата, което е логично следствие от замърсяването.

Не се ли грижим добре за филтрите става горе-долу следното: автомобилът започва да гори много, частите се износват, пътниците и водача понякога се радболяват.

Смяната на филтрите не е много скъпа или трудна. Достатъчно е да познаваме колата и в магазините за авточасти ще намерим необходимите консумативи. Но и в сервиз да се отиде, услугата не е толкова скъпа.

Поне сравнено с последвалото отстраняване на възникнали проблеми, ако забравим за филтрите.

Източник:http://caralyze.bg

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.