...

Съвети от Мотул – Ниво на маслото

полезни съвети от МотулЛесна проверка на нивото на маслото между смените

Всички автомобили, било то седан, спортен модел или малка градска кола, имат нужда от добро смазване на механичните части. Дълголетието на двигателя се осигурява , наред с другото и от маслото, грижете се то да е с високо качество. Доверете се на гамата моторни масла на Motul, но не забравяйте да следите и Вие самите  нивото на маслото.

При съвременните самзочни масла и нови двигатели е достатъчно да извършвате проверка на нивото на маслото на около хиляда километра пробег.

За да измерите точно нивото на маслото, изчакайте докато се затопли двигателя  (след 15 минути шофиране), спрете автомобила на равно място, изключете го. Вдигнете капака, издърпайте щеката и я избършете.

Вкарайте отново щеката докрай, изчакайте няколко секунди преди да я изтеглите, и проверете нивото – то трябва да бъде между двете резки в края на щеката –  нито под, нито над тях. Ниското ниво на маслото може да  доведе до сериозни поражения върху двигателя при липса на  добро смазване.

Ако нивото е близо до   ‘min’,  трябва да долеете масло като развиете  капачката, намираща се отгоре на двигателя. Ако достъпът до отвора е труден, използувайте фуния , за да избегнете разливане и не допускайте попадането на чужди тела в двигателя. Всички разфасовки на Motul имат предимството да са с издърпващ се отвор, който възпрепятства разливането. Те имат също и разграфяване, чрез което да следите количеството, което изливате. Разликата между   ‘min’  и  ‘max’ варира около половин литър при малките коли до няколко литра при автомобилите с голям обем на двигателя. В ръководството на всяка кола са упоменати тези характеристики.

Винаги доливайте по малко, после изчакайте няколко минути да слезе маслото, преди да проверите  и да долеете още, ако е необходимо. Не се опитвайте  да достигнете максимално допустимото ниво. Може да го превишите и това да доведе до   прекомерно налягане.  И накрая – не вярвайте сляпо на индикаторната  лампа за маслото на таблото  – тя показва масленото налягане, а не нивото на маслото в резервоара. При всички случаи , ако тази лампа светне, дори само да премигне, спрете автомобила и проверете нивото на маслото.

ВИЖТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ПРОДУКТИ

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.