...

Трудно стартиране (бензинов двигател)

Трудно стартиране (бензинов двигател) – проблем с който се сбълсква всеки от нас през зимния сезон

През зимния сезон или по време на студено време може да имате проблем при стартиране на двигателя. Обикновено се причинява от неправилно изгаряне на горивно-въздушна смес или проблемно завъртане на двигателя със стартер.

Като временна мярка преди откриване на причината за проблема може да приложите специален продукт за лесно стартиране на двигателя. Продуктът съдържа специални съединения, които спомагат за улесняване на процеса. Просто трябва да напръскате малко количество от продукта във въздушния филтър или колектора за всмукване на въздух.

Как да решим проблема с Трудно стартиране (бензинов двигател)

  • Като превантивна мярка преди зимния сезон се препоръчва почистване на горивната система с Atomex-Multicleaner
  • Също така трябва да използвате моторно масло с нисък вискозитет при ниски температури като SAE 0W-30(40), 5W-30(40). По числото преди буквата W можете да разберете какви температурни свойства притежава маслото.
  • През зимния сезон трябва да нанесете VERYLUBE Universal силиконова смазка върху проводниците и точките на свещите.

Бързият старт е специален продукт, създаден, за да направи стартирането на двигателя много по-лесно, независимо от типа на двигателя. Той е особено полезен през зимния сезон.

Предимства

  • Помага за много по-лесно стартиране на двигателя, особено през зимния сезон
  • Възстановява износените двигатели и предпазва от износване
  • Икономичен

За улесняване на процеса на стартиране на двигателя се препоръчва

Добавки за бензин

Ревитализанти за двигател

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.