Класификация на отработени масла

Всяко предприятие, експлоатиращо в своята работа технически нефтени масла, се сблъсква с проблеми по събиране и по-нататъшно съхранение на отработеното масло за последваща утилизация. За начало трябва да се уточни, какво масло е прието да се нарича „отработено“. Към тази категория се отнасят минерални масла, в процес на техническа експлоатация загубили своите начални свойства и непригодни […]

Как да различим масло Кастрол

Как да различим масло Кастрол

Как да различим масло Кастрол- къде е произведено: Масло кастрол се произвежда, преработва и бутилира в няколко Европейски страни Германия, Италия, Белгия. На първо място поставяме рафинерията в  Германия, маслото което е произведено и бутилирано в Германия е предназначено изцяло за Немски пазар и съответна географска ширина, за този продукт може да се гарантира че […]