...

Показване на 16 резултата

Автомобилно масло Divinol

Масло Divinol се произвежда от Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG – германска фирма производител на масла марка DIVINOL.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG – основана през 1866 г. е компания с десетилетna история.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG е средно голяма, глобална компания с 16 дъщерни дружества по целия свят.
Произвеждат се висококачествени продукти в различни смазочни поделения като индустриални масла и смазки, индустриалната химия и печатарски продукти заемат водеща позиция на международния пазар.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG имат дългосрочни договори за доставка на продукти DIVINOL® с фирми като Daimler Chrysler, BASF, BMW, Bosch, Opel, Porsche, Skoda, Alcatel, Белини, Хелър, Deutsche Bahn, и др.

Масло Divinol

Компанията си сътрудничи с изследователски институти и университети, за да се постигнат високи резултати, които да отговарят на нуждите на клиентите.

Фирмата работи в тясно сътрудничество с клиентите си, като разработва продукти отговарящи на всички изискавания поставяни от тях.

За Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG иновациите са тяхната ключова компетентност. В централата в Eislingen около 20% от местните служители са в научноизследователска и развойна дейност. Продуктите, които се пускат на пазара непрекъснато се оптимизират чрез нови иновации.

За да се гарантира постоянно високо качество Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG е сертифицирана по DIN EN ISO 9001: 2008 (управление на качеството) и DIN EN ISO 14001: 2005 (управление на околната среда).

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG  е многократно награждавана, и е в листата на „TOP 100“, в успеха на иновациите на пазара, на базата на четирите области на управлението на иновациите: иновативни процеси и организация, иновациите в климата, иновациите в маркетинга, и иновациите за ръководния състав. През 2012 г. за трети път компанията Zeller + Гмелин бе наградена с „Bosch Supplier Award“ награда за постижения в поддържането на качеството на продукта, минимални разходи и надеждност на доставките.

Продуктова гама Divinol

Продуктовата гама включва повече от 700 вида продукти – моторни масла за леки коли, камиони и селскостопанска и пътно строителна техника, трансмисионни, хидравлични масла, смазочни материали, спирачна течност и продукти за специални цели. Всички продукти отговарят на най-новите изисквания на автомобилните производители в света.

Обхватът на маслата за пътнически автомобили включва още петнадесет разновидности на масла – синтетични, полусинтетични и минерални. Тези масла са предназначени за съвременните двигатели с три-пътни каталитични конвертори, турбо дизелов филтър за твърди частици, и за тежкотоварни двигатели. Имат серия масла за увеличени интервали за смяна (LongLife). В линията на моторни масла за търговски превозни средства – около 10 разновидности. Продуктите от тази марка е известна във всички европейски страни. Популярността на маслата Divinol се генерира от клиентите с познания в областта, а не от реклами. Политика на фирмата е да се инвестира по-вече в разработки и тестове за постигане на максимални резултати по производителност и устойчивост на продуктите, и по-малко в бляскави реклами.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.