...

Показване на 1–20 от 61 резултата

Масло Fuchs

Масло Fuchs се произвежда от Fuchs Petrolub SE един най-големите независими производители на моторно масло и лубриканти. Седалището на фирмата е в Манхайм , Германия, където компанията е основана през 1931. Гамата Моторно масло Fuchs е добре позната в България със своите превъзходни качества с типично немско качество!

Портфолиото на програмата включва:

  • Смазочни материали за автомобили
  • Смазочни материали за промишлеността
  • Смазочни материали за производството на метали
  • Консистентни смазачни материали

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.