...

Трансмисионно масло Castrol

Показване на 1–20 от 35 резултата

Трансмисионно масло Castrol

Castrol разбира значението на избора на правилното трансмисионно масло за Вашия автопарк. Затова предлагаме широка гама, разработена да защитава и подобрява ефективността на различни хидравлични системи.

Castrol разработи гама от трансмисионни масла, за да отговори на стандартите за мощност на OEM. Тя включва продукти, които могат да предложат:

Предимства на трансмисионни масла Castrol

  • По-добра устойчивост на окисляване, за да се справят с по-високите работни температури
  • По-добро изпускане на въздух, по-малко разпенване и отделяне на водата, за да отговорят на по-малките резервоари и по-кратки цикли
  • По-добро сухо/мокро филтриране, благодарение на по-малкия размер пори на филтъра и толеранс на замърсяване на водата
  • По-добра хидролизна устойчивост, за да се справят със замърсяването на водата
  • Удължен експлоатационен живот на помпата, за да отговорят на мощността на помпите Denison T6H20C
  • Удължени интервали на смяна на смазочните продукти, като поддържат първоначалната мощност за по-дълъг период

Нашата гама включва моторни масла, които отговарят на – и надвишават – спецификациите на OEM за Caterpillar, Cummins, Mack и Volvo.

В нашия онлайн каталог ще намерите :

  • Трансмисионни масла Castrol за автоматични скоростни кутии
  • Трансмисионни масла Castrol за ръчни скоростни кутии

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.