...

Въздушен филтър

Показване на 1–20 от 468 резултата

Въздушни филтри

Каталог с филтри FILTRON

Каталог с филтри Hengst

Каталог с филтри MANN

Каталог с филтри Ashika

Дори да ни се струва чист, в заобикалящият ни въздух се съдържат многобройни частици прах, прашец, спори на растения и др., които се засмукват от автомобила. Най-замърсен е въздухът на 0.5 метра над пътната настилка. Двигателите с вътрешно горене по време на работа поемат огромно количество въздух. За изгарянето на 1 литър гориво са необходими 10 000 дм3 атмосферен въздух, който в зависимост от климата и атмосферните условия може да съдържа различни замърсители. Те могат да предизвикат повреда в двигателя и да съкратят неговия живот. Въздушните филтри, се монтират  в системата доставяща въздух за да спрат замърсителите, намиращи се в него.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.