...

Хидравлично масло Mobil

Показване на 1–20 от 23 резултата

Хидравлично масло Mobil

Хидравличното масло Mobil е различно от другите смазочни материали. Това е не само смазка, но и средство, чрез което налягането се предава в цялата хидравлична система. По този начин, това е масло и устройство за пренос на енергия. Тази двойна роля го прави уникално.За да бъде ефективно и надеждно смазочно масло, хидравличното масло Mobil трябва да има свойства, подобни на повечето други смазочни материали, но за да се справи с ролята на пренос на налягане, са необходими специфични свойства, като например: висока устойчивост на намаляване на обема под налягане и ниска скорост на промяна на вискозитета при температура. Това правят хидравличните масла Mobil.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.