...

Хидравлично масло Ravenol

Показване на 1–20 от 26 резултата

Хидравлични масла Ravenol

Хидравличното масло Ravenol е различно от другите смазочни материали. Това е не само смазка, но и средство, чрез което налягането се предава в цялата хидравлична система. По този начин, това е масло и устройство за пренос на енергия. Тази двойна роля го прави уникален.За да бъде ефективен и надежден лубрикант, хидравличното масло Ravenol трябва да има свойства, подобни на повечето други лубриканти, но за да се справи с ролята на предаване на налягането, са необходими специфични свойства, като например: висока устойчивост на намаляване на обема под налягане и ниска скорост на промяна на вискозитета при температура. Точно това правят хидравличните масла Ravenol.

Основната функция на хидравличните масла е да пренасят механична енергия от нейния източник до мястото на използване с промяна на стойността или посоката на приложената сила. Хидравличното задвижване не може да работи без течна работна среда, която е необходим структурен елемент на всяка хидравлична система.

Съвременните хидравлични масла имат следните характеристики:
имат оптимално ниво на вискозитет и добри вискозитетно-температурни свойства в широк температурен диапазон, висок индекс на вискозитет
имат химическа стабилност, която осигурява дългосрочна непрекъсната работа на течността в хидравличната система защита на хидравличните компоненти от корозия имат добра филтрируемост, осигуряват добра защита срещу износване, съвместим с материалите на хидравличната система

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH произвежда хидравлични масла на базата на високо пречистени базови масла, получени от петролни фракции, използвайки съвременни процеси на екстракция и хидрокаталитично пречистване. Благодарение на специално подбран пакет от функционални добавки, физикохимичните и експлоатационните свойства на съвременните хидравлични масла са значително подобрени.
ISO класификация на хидравличните масла
Според класификацията ISO 6074 минералните хидравлични масла, използвани в хидравличните системи, се групират в група H, която от своя страна се разделя на 4 категории в зависимост от състава на маслата и основната им област на приложение.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.