...

Почистващ препарат MANNOL Textile Foam 9931 – 650ml

(1 клиентски отзив)

9.35 лв.

Почистващ препарат MANNOL Textile Foam 9931 – 650ml е  високоефективен почистващ препарат за пяна за текстил. Отстранява различни замърсявания от текстилни елементи от интериора на автомобила (седалки, врати и др.), мебелна тапицерия, килими, платове и др.)

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.