...

Спрей VERYLUBE универсален почистващ препарат – 320ml

(1 клиентски отзив)

12.00 лв.

Спрей VERYLUBE универсален почистващ препарат – 320ml е предназначен за почистване на повърхности на възли и възли, изработени от черни и цветни метали и сплави (части от каросерията на автомобила, окачване и спирачна система, лагери, вериги и др.).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.