...

Акумулатор VARTA BLUE DYNAMIC 45AH 330A R+ JIS

(1 клиентски отзив)

129.00 лв.

Акумулатор VARTA BLUE DYNAMIC 45AH 330A R+ JIS – акумулаторът VARTA Blue Dynamic е създаден за превозни средства със средни енергийни нужди – това означава стандартно оборудване и без технология start-stop. VARTA Blue Dynamic предлага допълнителна мощност при стартиране и осигурява стабилна висока ефективност за продължителни периоди от време. Благодарение на най-високите европейски стандарти за проектиране ще получите най-доброто качество.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.