...

Акумулатор VARTA SILVER DYNAMIC 63AH 610A R+

(1 клиентски отзив)

175.00 лв.

Акумулатор VARTA SILVER DYNAMIC 63AH 610A R+ – Най-добра ефективност в своя клас за най-високите енергийни нужди
Имате в лек автомобил с високо ниво на оборудване? VARTA Silver Dynamic е идеалният избор за превозни средства без технология start-stop с най-високите енергийни нужди. Той предлага отлична мощност при стартиране, която ще покрие най-високите енергийни нужди без компромиси.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.