...

Масло VALVOLINE MAXLIFE 10W40 5L

(1 клиентски отзив)

85.60 лв.

Масло VALVOLINE MAXLIFE 10W40 5L е  комбинация от синтетични и високо рафинирани базови масла, предназначено за двигатели на автомобили, изминали над 100000 км. Допълнителни съставки за удължаване живота на двигателя!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.