...

Масло Castrol Magnatec 5W30 C2 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

20.80 лв.

Масло Castrol Magnatec 5W-30 C2 има комбинирана синтетична технология, която позволява да се осигури по-голяма защита при високи и ниски температурни разлики. Маслото Castrol Magnatec 5W-30 C2  осигурява добра защита при екстремно каране и студент старт.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.