...

Масло Castrol Magnatec Professional E 5w20 FORD – 5L

(1 клиентски отзив)

94.25 лв.

Масло Castrol Magnatec Professional E 5w20 FORD – 5L е създадено специално за Ford, което покрива изисквание за спецификацията Ford WSS-M2C948-B. Като част от гамата Cstrol MAGNATEC  съдържа интелигентни молекули, които се придържат към Вашия двигател и образуват допълнителен слой, който предпазва при студено стартиране. New! Castrol MAGNATEC®.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.