...

Масло MOTUL 8100 Eco-clean+ 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

29.28 лв.

Масло MOTUL 8100 Eco-clean+ 5W30 1L е 100% синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели с трипътен катализатор или филтър за твърди частици. Намалени нива на съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел. Нисък HTHS вискозитет за намаляване консумацията на гориво. Препоръчвано за дизелови двигатели на Mazda 5 и 6 с DPF.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.