...

Масло Motul 8100 ECO-LITE 0W20 5L

(1 клиентски отзив)

129.24 лв.

Масло Motul 8100 ECO-LITE 0W20 5L е създадено е за мощните леки автомобили от последно поколение с бензинови двигатели и система за неутрализация на изгорелите газове. Притежавайки много нисък коефициент на вискозитета HTHS (High Temperature High Shear )вискозитет (≥ 2.6 mPa.s). Това масло има висока устойчивост към окисление и образуване на отлагания в двигателя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.