...

Масло MOTUL ATF HD 208L

2,857.47 лв.

Масло MOTUL ATF HEAVY DUTY 208L е напълно синтетичен лубрикант, отличаващ се с изключителна производителност по отношение на конвенционалните изисквания за ATF.

MOTUL ATF HD осигурява удължен интервал на смяна при най-тежките условия на шофиране и е напълно адаптиран за шофиране в трафик и непридвидено спиране.

MOTUL ATF HD се препоръчва особено за използване в автоматични трансмисии ZF и Voith: ZF Ecomat, ZF Ecolite, Voith…

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.