...

Масло Motul SPECIFIC 17 FE 0W20 5L

141.02 лв.

Масло MOTUL SPECIFIC 17 FE 0W20 5L e специално проектирано за някои автомобили на RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), пуснати на пазара от 2018 г. и оборудвани с бензинови и дизелови двигатели, изискващи масло, одобрено от Renault RN17 FE. Стандартът RN17 FE не е обратно съвместим с други стандарти на Renault като RN0700, RN0710, RN0720, RN17 или RN17 RSA и следователно не може да се използва при двигатели, изискващи тези норми. За дизелови двигатели, които не са съвместими с RN17 FE, тоест до септември 2018 г. (стандарт Euro 6d-Temp), използвайте само одобрена от Renault RN17 или RN0720 смазка, като например MOTUL Specific 17 5W30 или Specific 0720 5W30, според препоръката на производителя. Съвместим с DPF (дизелов филтър за твърди частици), SCR (селективно намаляване на катализатора), каталитични конвертори и GPF (бензинов филтър за твърди частици). Може да е неподходящ за използване в някои двигатели. Винаги се обръщайте към ръководството на собственика или наръчника, ако имате съмнения.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.