...

Масло BARDAHL XTS 0W40 205L

5,645.70 лв.

Двигателно масло BARDAHL XTS 0W40 205L е напълно синтетично двигателно масло за мощни бензинови, LPG и дизелови съвременни двигатели. Адитивите от ново поколение, вложени в BARDAHL XTS 0W40 гарантират отлична защита на мотора, устойчивост срещу срязване на масленият филм, намаляване на триенето и съответно снижаване на разходните норми на гориво. Подходящ за двигатели с или без директно впръскване, с турбокомпресор или не.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.