...

Масло BARDAHL XTS 5W40 60L

1,220.40 лв.

Масло BARDAHL XTS 5W40 60L е 100% синтетично двигателно масло, формулирано от последно поколение добавки. Намалява триенето, елиминира утайките и намалява разхода на гориво. Добра обща защита. BARDAHL XTS 5W40 е разработен за смазване на бензинови и дизелови двигатели със или без турбокомпресор. Подходящ за автомобили оборудвани с катализатор.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.