...

Масло FUCHS TITAN GT1 FLEX 23 5W30 60L

(1 клиентски отзив)

742.00 лв.

Масло FUCHS TITAN GT1 FLEX 23 5W30 60L е премиум производителност, екстремно икономично горивно двигателно масло с оптимална способност за студен старт и изключителни резерви на производителност. За съвременни леки автомобили и леки търговски превозни средства със или без удължени интервали за обслужване.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.