...

Масло FUCHS TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W20 5L

(1 клиентски отзив)

100.50 лв.

Масло FUCHS TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W20 5L е иновативен продукт в спектъра на моторните масла с нисък вискозитет. Единствената по рода си структура с напълно синтетични базови масла, съчетани с високо усъвършенстваната технология за добавки FUCHS, доставя високоефективно моторно масло, което е абсолютно на върха на линията. Специалният състав на TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 спестява много гориво – повече от 4% в теста M111 FE, което също води до намалени емисии на CO 2 . Изключително високият топлинен капацитет и оптимизираните възможности за въглероден лагер на TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 предлагат огромни предимства за двигатели, които трябва да се справят с много натоварвания.

 

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.