...

Масло RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

33.78 лв.

Масло RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W30 1L – е модерно, рейсингово, напълно синтетично, горивоспестяващо, всесезонно моторно масло с ниско триене. Това масло е с ниско съдържание на сяра и пепел, с намален HTHS, което гарантира съществена икономия на гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.