...

Масло RAXOL TIGER ULTRA 5W30 /VW 504.00/507 00 – 1 литър

26.00 лв.

Масло RAXOL TIGER ULTRA 5W30 – 1 литър е специално създадено моторно масло, което се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбо зареждане, в леки автомобили и микробуси за доставки с удължени интервали за източване на масло. Това моторно масло също допринася за удължаване на живота на филтрите за частици. Поради специалния си състав е възможно този продукт да се прилага за изискванията на VW 504.00 / 507.00, на практика наричан още VW Longlife III.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.