...

Масло SELENIA ECO2 0W20 1L

24.00 лв.

Масло SELENIA ECO2 0W20 1L е синтетичен лубрикант, разработен в сътрудничество с FCA за двигатели на леки автомобили, който е формулиран да има ниско пепелни характеристики и осигурява течност с много висока енергоспестяваща течност. Специално е формулиран да отговаря на изискванията за EURO 6D двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.