...

Масло SELENIA StAR 5W40 – 2 литра

(1 клиентски отзив)

46.80 лв.

Масло SELENIA StAR 5W40 – 2 литра  е моторно масло, създадено да предпазва двигателя и в условията на силно термично напрежение, генерирано от спортен стил на шофиране. Неговата уникална формула максимизира характеристиките на двигателите с висока специфична мощност, подобрява студен старт и поддържа вискозитета постоянен през целия интервал между промените.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.