...

Масло SELENIA WR PURE ENERGY 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

22.75 лв.

Масло SELENIA WR PURE ENERGY 5W30 1L е синтетично енергоспестяващо моторно масло за последното поколение дизелови двигатели. Разработено по най-високите технологии, то покрива новия стандарт C2, гарантиращ ниско ниво на пепел и защита на филтъра за твърди частици и осигурява съществено понижение на разхода на гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.