...

Масло URANIA DAILY LS 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

18.85 лв.

Масло URANIA DAILY LS 5W30 1L e двигателно масло на синтетична основа, разработено съвместно с IVECO и FPT, за да предложи висока ефективност и подобрена защита на двигателя. Специалната формула на Масло URANIA DAILY LS 5W30 1L е получена в резултат на хиляди часове изпитания на стенд, в лабораторни условия и на пътя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.