...

Оригинално масло Honda 08232-P99-C4LHE 5W30 4L

(1 клиентски отзив)

97.00 лв.

Оригинално масло Honda 08232-P99-C4LHE 5W30 4L е оригинално високо ефективно синтетично двигателно масло, предназначено за използване в бензиновите и дизеловите двигатели на Honda. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.