...

Гел за фиксиране на резби FF6 BARDAHL BAR-5021- 50ml

47.70 лв.

Гел за фиксиране на резби FF6 BARDAHL BAR-5021- 50ml  е Анаеробно лепило за фиксиране (уплътняване) на резби. Слабо устойчиво за лесен демонтаж със стандартни ръчни инструменти. Използва се при монтаж на елементи с голям диаметър, изискващи лесно разглобяване; резбови съединения под слабо напрежение; метали с ниска резистентност. Препоръчва се за спирачни шпилки, винтове, гайки, както  и елементи във фината механика. Идеален за употреба при възли, подлежащи на чести монтаж и/или демонтаж. Предимствата на Гел за фиксиране на резби FF6 са:

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.