...

Добавка за гориво октан бустер рейсинг SLR Bardahl BAR-13107 300ml

(1 клиентски отзив)

39.15 лв.

Добавка за гориво октан бустер рейсинг SLR Bardahl BAR-13107 300ml – Концентрирана формула създадена да повиши октановото число на бензина. Когато се използва бензин с ниско октаново число се появява т.нар. „чукане“ в двигателя, което е предупреждение за шофьорите за лошо изгаряне на сместа и загуба на мощност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.