...

Добавка за масло против износване B1 Bardahl – BAR-1201 250ml

(1 клиентски отзив)

13.32 лв.

Добавка за масло против износване B1 Bardahl – BAR-1201 е концентриран продукт, съдържащ органични съединения, стабилни към екстремни натоварвания. Тези съставки изграждат микроскопичен филм, покриващ металните части, устойчив и на най-високите температури и налягане в двигателя. Той запазва своята връзка с повърхностите дори и след преустановяване работата на мотора.

Код: BAR-1201 Категории: , , Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.