...

Добавка за промиване на радиатори Bardahl- BAR-1096

(1 клиентски отзив)

17.50 лв.

Добавка за промиване на радиатори Bardahl- BAR-1096 – премахва депата предизвикани от антифриза, маслото или оксидните частици, предпазвайки радиатора от прекомерно затопляне. Може да се използва при всякакви радиатори (пластмасови или алуминиеви).пушек.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.