Добавка JET 100 Fuel stabilizer diesel 250ml

15.00 лв.

Добавка JET 100 Fuel stabilizer diesel 250ml  съдържа антикорозионни присадки и алифатни въглеводороди.  Това предпазва от корозия горивната помпа дори при наличие на влага в горивото. Стабилизира дизела (предотвратява изветряването), предотвратява образуването на утайки.

Добавка JET 100 Fuel stabilizer diesel 250ml
Добавка JET 100 Fuel stabilizer diesel 250ml

15.00 лв.

Call Now Button