...

Добавка LIQUI MOLY Octane Booster 200ml

(1 клиентски отзив)

21.10 лв.

Добавка LIQUI MOLY Octane Booster 200ml захранващ агрегат, изпробван и тестван в моторните спортове, който повишава октановото число на бензина и гарантира, че двигателят може да използва пълния си потенциал за работа. Оптимизира изгарянето веднага след добавянето и повишава горивната ефективност. Значително подобрява въртящия момент и ускорението, гарантирайки повече удоволствие от шофирането. Осигурява чистота в горивната система и инжекционните дюзи, като по този начин предотвратява скъпи ремонти.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.