...

Добавка LIQUI MOLY Pro-Line Diesel Particulate Filter Protection 1L

45.63 лв.

Добавка LIQUI MOLY Pro-Line Diesel Particulate Filter Protection 1L e високо ефективна добавка, която намалява натрупването на частици и подобрява надеждността на дизеловите филтри за твърди частици. Превозните средства, използвани за кратки пътувания и градски трафик, са особено засегнати от проблеми със запушени дизелови филтри за твърди частици. 

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.