...

Добавка LIQUI MOLY Pro-Line Diesel System Cleaner 500ml

(1 клиентски отзив)

41.53 лв.

Добавка LIQUI MOLY Pro-Line Diesel System Cleaner 500ml намалява емисиите на замърсители, като по този начин оптимизира непрозрачността на дима преди теста за емисии. Успешно тестван в международни тестови стендове за анализи. Почиства инжекционните дюзи, цялата горивна система и горивните камери от всякакви неприятни отлагания. Предотвратява всякакво задръстване и залепване на иглите на дюзите. Оптимизира процеса на горене и възстановява първоначалната производителност на двигателя.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.