...

Добавка MOTUL DPF CLEAN – 300ML

17.27 лв.

Добавка MOTUL DPF CLEAN – 300ML е Висококачествена добавка за почистване и намаляване на емисиите и саждите от отработените газове в DPF/PAF филтъра и повишаване на производителността на двигателя. Поддържа изгарянето във филтъра за твърди частици, улеснява студения старт и намалява образуването на сажди. Редовната употреба помага да се поддържа филтъра за твърди частици (DPF/PAF) чист, намалява разходите за поддръжка и удължава живота му. Може да се използва за всички дизелови двигатели

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.