...

Добавка XADO Xtreme Conditioner за камиони 500ml

58.00 лв.

Добавка XADO Xtreme Conditioner за камиони 500ml e Xtreme CONDITIONER за тежкотоварни машини. Продукта е предназначен за оптимална защита на триещите се компоненти в двигателя/механичната трансмисия на тежкотоварни машини. Това се постига чрез създаването на ефективна многостепенна защита от износване и претоварване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.