...

Лепило полимерно PS-55 бяло BARDAHL BAR-2067- 290ml

39.42 лв.

Лепило Полимерно PS-55 бяло BARDAHL BAR-2067- 290ml  е Строителното уплътнително лепило с високо качество за еластично и херметично свързване, което поема вибрациите и шума. Отлично прилепване. Не се свива. Може да бъде боядисано почти незабавно. Отлична устойчивост на атмосферните условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.