...

Паста против затягане (медна) BARDAHL BAR-1647- 400ml

38.61 лв.

Паста против затягане (медна) BARDAHL BAR-1647- 400ml – Монтажна паста на базата на прах от микронизирана мед с приложение в индустрията, тежкотоварни камиони  и обществени ремонтни работи.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.