...

Смазка за пробиване в метал BARDAHL BAR-1343- 5L

130.50 лв.

Смазка за пробиване в метал BARDAHL BAR-1343- 5L – NEW CUT BIOSTABLE е охлаждащо масло при машинно обработване на метали.

NEW CUT BIOSTABLE е водоразтворим топлоносител, създаден от минерално масло и антикорозионни инхибитори, антибактериални, противопенни и противоизносни агенти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.