...

Спрей за галванизиране Цинк Мат BARDAHL BAR-9410- 400ml

26.10 лв.

Спрей за галванизиране Цинк Мат BARDAHL BAR-9410- 400ml – Прилага се върху всички видове метали, при коrто се получава матиране, което дълго време предпазва от корозия и ръжда заради високото съдържание на цинк (90 – 95%). Особено полезно след техническа експлоатация (заваряване, почистване с песъкоструйка или пробиване). Може да се използва като грунд преди боядисване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.