...

Спрей RAVENOL Kettenol Reiniger Spray 500ml

11.29 лв.

Спрей RAVENOL Kettenol Reiniger Spray 500ml  е спрей за почистване на всички видове верижно задвижване. Премахва изцяло остатъци от масло, грес, кал и други замърсявания. Позволява бързо и ефективно почистване с малко усилия. Има силен почистващ ефект  Изсъхва бързо. Не съдържа хлор.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.